Faktoring

Faktoring je primeren za podjetja vseh velikosti, ki potrebujejo takojšnja sredstva v zameno za terjatve, ki imajo odložen rok plačila. Je način financiranja obratnih sredstev brez dodatnega zadolževanja. Z faktoringom se hitro pretvorijo nezapadle terjatve do kupcev v likvidna denarna sredstva, poveča se hitrost obračanja obratnih sredstev, premosti se nelikvidnost ter se zagotovi predvidljiv denarni tok.

Financiranje dobaviteljev: ponujamo boljše poplačilo dobaviteljev v dogovorjenih rokih, hiter dostop do finančnih sredstev brez najemanja kredita.