Finančne kompenzacije

Preko verižnih kompenzacij:
Z zapiranjem terjatev z verižnimi kompenzacijami posredujemo pri unovčevanju zapadlih terjatev. Možnosti kompenziranja preko vaših kupcev in dobaviteljev. Zapiranje terjatev in obveznosti preko verižnih kompenzacij izvajamo za podjetja vseh velikosti. Kadar nastopate v vlogi dolžnika lahko kot plačnik v kompenzacijski verigi prihranite določen procent popusta, kar pomeni prihranek za vaše podjetje.

Preko multilateralnega kompenzacijskega sistema:
Uspešno unovčevanje zapadlih terjatev in poravnavo obveznosti do dobaviteljev posredujemo tudi preko večstranskega pobota ali multilateralnega kompenzacijskega sistema, ki ga organizira AJPES, enkrat mesečno. Uspešnost unovčevanja je odvisna od pripravljenosti kupcev, da v sistem prijavijo svoje obveznosti. Je najpreprostejši način zapiranja terjatev.