Odkup terjatev

Posredovanje pri odkupu zapadlih in nezapadlih terjatev.

Kratkoročno financiranje, ki je vezano na odkup in odstop terjatev je namenjeno vsem podjetjem zlasti pa na novo ustanovljenim, ki potrebujejo zagonski kapital, likvidna sredstva za investicije, plače, poravnavo obveznosti ...