Slovar izrazov

dolžnik je podjetje, ki dolguje upniku
faktoring je finančna storitev, ki omogoča financiranje poslovanja, temelji na odprodaji terjatev v zameno za takojšnja finančna sredstva
financiranje dobaviteljev je financiranje, kjer se na valuto poravnajo obveznosti do dobavitelja, kupcu pa se omogoči odlog plačila
financiranje obratnih sredstev je financiranje tekočega poslovanja
kratkoročno financiranje je financiranje v zameno za terjatve
odkup terjatev je finančno orodje, ki pomeni prodajo terjatev nekomu v zameno za takojšnja finančna sredstva; omogoča takojšnje poplačilo terjatev
odstop terjatev je posel v katerem sodelujejo odstopnik terjatve in prevzemnik terjatve
terjatve do kupcev je obveznost, dolg kupca do upnika, dobavitelja
unovčevanje terjatev je posel v katerem se terjatve prenesejo na novega upnika v zameno za denar, učinkovito unovčevanje omogoča takojšnje poplačilo terjatev
upnik je podjetje, ki terja plačilo od dolžnika
upravljanje s terjatvami je aktivno spremljanje dolžnikov na vseh ravneh in unovčevanje terjatev
verižna kompenzacija je pisni dogovor s strani več udeležencev o pobotu terjatev in obveznosti