Upravljanje s terjatvami

Učinkovito upravljanje s terjatvami povečuje konkurenčnost vašega podjetja:
- izboljša likvidnost,
- hitrejše obračanje sredstev zagotavlja hitrejšo rast,
- lažjo sprejemanje odločitev,
- pravočasno plačevanje dobaviteljem,
- zagotovite si učinkovito uravnavanje denarnega toka ter
- dobre odnose z vašimi dolžniki.

Pri posredovanju unovčevanja terjatev je naše vodilo čim hitrejša in cenejša storitev za vas.