Storitve

Svetujemo glede zapadlih in nezapadlih terjatev poslovnih subjektov v gospodarstvu ter posredujemo pri unovčevanju zapadlih in nezapadlih terjatev in upravljamo s terjatvami za različne poslovne subjekte.

Optimiziramo vam zapiranje vaših terjatev do kupcev ter bistveno zamanjšamo tveganje glede neplačil. S tem pridobite na konkurenčnosti, istočasno pa ohranite optimalno razporeditev likvidnosti.

Posredujemo pri finančnih kompenzacijah in odkupih zapadlih in nezapadlih terjatev ter faktoringu.

Izboljšamo vam likvidnost, saj lahko hitreje obračate denarna sredstva in povečamo vam učinkovitost vašega podjetja. Namesto vas skrbimo za unovčenje odprodane terjatve.